Demola palīdz izstrādāt un ieviest novatoriskus risinājumus reāliem biznesa izaicinājumiem, apvienojot kompetences no dažādām jomām un strādājot ciešā sadarbībā ar uzņēmumu
Iegūstiet inovatīvus risinājumus no vadošajiem studentiem Latvijā
Demolā piedalījušies 108 uzņēmumi, to skaitā:
Kas ir DEMOLA?
Problēmsituācija
Uzņēmums vai organizācija iesniedz problēmsituāciju studentu komandai risināšanai. Demola sniedz palīdzību problēmsituāciju virziena un satura izstrādē.
5 studentu komanda
Īpaši atlasīta starpdisciplināra studentu komanda no dažādām Latvijas augstskolām. Uz vietu komandā vidēji pretendē 5 studenti. Vismaz viens students komandā ir no ārzemēm, tādēļ visa programma norisinās angļu valodā.
12 nedēļu intensīvs process
Uz dizaina domāšanas metodēm balstīta pieeja ar aktīvu uzņēmuma līdzdalību un iespēju ietekmēt gala risinājumu. Komanda saņem mentoru, budžetu prototipēšanai un fasilitatora vadību.
Studentu izstrādāts risinājums
Izpētē un validācijā balstīts risinājums uzņēmuma iesniegtajai problēmsituācijai. Komanda prezentē 12 nedēļu laikā sasniegto, kā arī iepazīstina uzņēmumu ar pētījuma gaitu. Uzņēmums pieņem lēmumu par risinājuma iegādi.
Kādi ir ieguvumi no dalības "Demolā"?
1
Iespēja strādāt kopā ar labākajiem Latvijas studentiem inovatīvu projektu ieviešanā - uz vienu vietu pretendē vidēji 5 studenti, un uzņēmumam ir iespēja ietekmēt komandas sastāvu.
2
Iespēja pēc projekta beigām turpināt sadarbību ar labākajiem studentiem. Vērtīga iespēja pozicionēt sevi kā labu darba devēju un uz inovācijām vērstu uzņēmumu.
3
Uzņēmuma 5 studentu komanda saņem ERAF finansētu stipendiju līdz 4000€ apmērā (t.i. 200€/mēnesī studentam, 228€/doktorantam)
4
Katrai komandai ir līdz 2598€ budžets ideju
validēšanai/prototipēšanai
ERAF projekta ietvaros, kas ir vērtīgs instruments idejas attīstībai.
5
Komanda saņem pieredzējušu fasilitatoru atbalstu, mentoru un ekspertu konsultācijas, kā arī praksē pārbaudītu un efektīvu 12 nedēļu Demolas aktivitāšu programmu.
DEMOLA sadarbības uzņēmumu atsauksmes
Kaspars Cikmačs
"Latvenergo" valdes loceklis
"Latvenergo" koncerns sadarbībā ar Latvijas augstskolām regulāri iesaistās izglītību veicināšos projektos. Projektu "Demola Latvia" var uzskatīt par veiksmīgu sadarbības piemēru. Studentiem tas ļauj parādīt savus talantus izaicinājumu risināšanā un gūt jaunas zināšanas. Savukāt, uzņēmumā ieplūst radošas idejas, kas sekmē virzīt un inovēt produktus, ko pieprasa sabiedrības intereses. Lai arī "Demola Latvia" projekts norisinājās koronavīrusa (Covid-19) laikā, "Latvenergo" kopā ar universitāti un studentiem spēja turpināt strādāt un pabeigt projektu. Rekomendējam turpmākajās "Demola Latvia" sezonās iesaistīties arī citiem uzņēmumiem.
Ilona Bukša
mārketinga nodaļas vadītāja uzņēmumā "Forevers"
Kā mūs redz jaunieši? Ko vēlas pirkt? Kādam jāizskatās produktam? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem kopīgi spriedām. Tieši millenials skatījums uz problēmām un biznesu kopumā ir galvenā vērtība, kuru ieguvām, iesaistoties "Demola Latvia" projektā
Jana Palavinska
AS "Conexus Baltic Grid" informācijas tehnoloģijas attīstības daļas IT projektu vadītāja
Projektā "Demola Latvia" saskatījām iespēju piesaistīt jaunus speciālistus, kuri ir atvērti radošām idejām, nebaidās no izaicinājumiem un ir gatavi uzdoto uzdevumu skatīt no dažādiem rakursiem. Projekta dalībnieki AS «Conexus Baltic Grid» speciālistus patīkami pārsteidza ar komunikācijas spējām un izpratni par uzdevumu. Rezultāts priecē – esam nonākuši pie jaunām idejām, to risinājumiem.
Dalības maksa
Produkta izstrādes uzdevums
Dalības maksa: 1500€
✅ Starpdisciplināra un starptautiska komanda no 5 studentiem (atlase no 15 Latvijas augstskolām)
✅ Līdz 2596€ komandas budžets prototipēšanai
✅ 1 komandas fasilitators no Demola vadības
✅ Dalība 12 nedēļu programmā
✅ REZULTĀTS: izstrādāts produkta prototips/minimālais dzīvotspējīgais produkts
✅ Uzņēmumam ir iespēja ietekmēt komandas gala sastāvu, izvēloties sev vēlamos kandidātus, pēc konsultācijas ar komandas koordinatoru.
✅ Komandu darbā tiek sagatavots produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma izstrādes konceptuālais projekts vai prototips, ko uzņēmējs var ieviest ražošanā vai kā pakalpojumu piedāvāt klientiem vai citādi attīstīt, balstoties biznesa vajadzībās.

Pēc studentu gala rezultātu izstrādes un prezentācijas uzņēmums vai organizācija pieņem lēmumu, vai vēlas iegādāties studentu radīto risinājumu. Gala risinājuma iegādes maksa 1000, 1500 vai 2000€.
Izpētes/pētniecības uzdevums
Dalības maksa: 750€
✅ Starpdisciplināra un starptautiska komanda no 5 studentiem (atlase no 15 Latvijas augstskolām)
✅ Līdz 1200€ komandas budžets prototipēšanai/validēšanai
✅ 1 komandas fasilitators no Demola vadības
✅ Dalība 12 nedēļu programmā
✅ REZULTĀTS: izstrādāts uz izpēti balstīts piedāvājums/dokuments/pētījums
✅ Uzņēmumam vai organizācijai ir iespēja ietekmēt komandas gala sastāvu, izvēloties sev vēlamos kandidātus, pēc konsultācijas ar komandas koordinatoru.
✅ Projektus, kuru rezultāts ir balstīts pētījumā un nākotnes tendenču un scenāriju prognozēšanā, sadarbības partneris var tālāk izmantot, inicializējot jaunus pakalpojumus, projektus, iniciatīvas un aktivitātes, kam ir potenciāla ietekme plašākā, ne tikai konkrēta biznesa mērogā.

Pēc studentu gala rezultātu izstrādes un prezentācijas uzņēmums vai organizācija pieņem lēmumu, vai vēlas iegādāties studentu radīto risinājumu. Gala risinājuma iegādes maksa 500, 700 vai 1000€.
Piemēri
Maxima Latvija
Ventspils Nafta Termināls
Uzņēmējs Oskars Priede
T2T
CONEXUS BALTIC GRID
FERTILIZER
GUIs
Uzdevums:
Lai nodrošinātu pastāvīgu preču klāstu veikalu plauktos, ikdienā ir jāveic liela apjoma sākotnējo datu apstrāde un analīze. Dotā darba efektīvai veikšanai bija nepieciešams izstrādāt gala lietotājam "draudzīgu" datu apstrādes instrumentu.

Risinājums:
Tika izstrādāta jauna lietotāja saskarne (GUI) failam, kurā MAXIMA darbinieki veic datu analīzi, kā arī tas tika automatizēts. Tika radīts VBA kods, kurš atjaunina datus excel failā bez lietotāja palīdzības, kā arī tika izveidoti jauni paneļi/lapas, kurās tika apkopota iepriekš izmētātā informācija, un tā tika attēlota pievilcīgākā un interaktīvākā veidā.
Rīks preventīvai naftas produktu smaku izplatības areāla
prognozēšanai
Uzdevums:
Pārpumpējot naftas produktus no vilciena cisternām uz glabāšanas cisternām, apkārtējā teritorijā nonāk šo naftas produktu smaka. Studentu uzdevums bija izstrādāt rīku, kas palīdzētu noteikt vai smaka, kas izdalīsies, nonāks apdzīvotu teritoriju tuvumā vai nē. Uzņēmums šīs pārliešanas darbības vēlētos veikt brīžos, kad atbilstoši laikapstākļiem smaka nevirzās apdzīvotu teritoriju virzienā.

Risinājums:
Tika izveidota WEB aplikācija, kas reālā laikā parāda laikapstākļus VNT teritorijā. Var ievadīt paredzēto darbību un redzēt, kā izplatīsies smaku mākonis, šo darbību veicot tieši šajā laikā.
Nepaliec viens - Kā palīdzēt cilvēkiem 30+ atrast savu "otru pusīti"?
Uzdevums:
Ievērojama daļa sabiedrības vecumā 30+ dzīvo vientulībā, lai arī tas ir pretrunā ar viņu dzīves mērķiem un vēlmēm.
Šie cilvēki gribētu sev dzīves partneri. Daļa ir izmēģinājuši iepazīšanās platformu iespējas, bet atzīst tās par neefektīvām. Komandas uzdevums bija izpētīt tirgu un izveidot savešanas platformas prototipu minimālā produkta līmenī.

Risinājums:
Tika izveidots zīmols Zephira, mājaslapa un mobilā aplikācija kā jauns iepazīšanās risinājums, un reklāmas kampaņas rezultātā pieastīti aptuveni 100 interesenti, kas vēlas izmantot šo risinājumu.
Stay With Us
Uzdevums:
Uzņēmumā pieaug darbinieku rotācija, kā arī eksistē gari atlases procesi. Bez ilgstoša klātienes kontakta ar darbinieku lielā organizācijā ir grūti prognozēt šī darbinieka izvēli doties uz citu darba vietu. Kā varētu prognozēt šādus notikumus, lai proaktīvi noturētu esošos darbiniekus uzņēmumā?

Risinājums:
Studentu komanda izstrādāja intervijas dažādiem līmeņiem, kā arī izveidoja divpakāpju darbinieku novērtējuma anketas jaunajiem un esošajiem darbiniekiem ar koeficientiem, lai paredzētu un noteiktu konkrēto situāciju un uzlabojamos aspektus.
Gāzes patēriņa prognozēšana Latvijā
Uzdevums:
Gāzes patēriņu ietekmē dažādi faktori (ārgaisa temperatūra, gāzes patēriņa struktūras, ieejas un izejas punktu attiecība utml.). No tā, kāds būs prognozētais dabasgāzes pieprasījums tuvākajā nākotnē, iespējams aprēķināt gāzes avotu pietiekamība katrai dienai. Līdzšinējā metode sniedz nepietiekami augstu precizitāti prognozētās dabasgāzes pieprasījuma aprēķinam Latvijā nākamo 14 dienu periodam.

Risinājums:
Izpētītas iespējas, situācija un ietekmējošie faktori. Izstrādāts unikāls excel fails gāzes patēriņa prognozēšanai.
Koku pelnu minerālmēslu izveide un granulēšana
Uzdevums:
Studentu komandas uzdevums bija radīt jaunu produktu - organisko minerālmēslojumu, kura pamatā izmantoti koku pelni.

Risinājums:
Tika izveidots rīks, kas ļauj aprēķināt minerālmēslojuma sastāvdaļu un piedevu masu, kā arī minerālmēslojuma pašizmaksas, ņemot vērā vēlamās ķīmisko elementu proporcijas dažādiem augiem, izejmateriālu cenas, ES regulētos smago metālu ierobežojumus minerālmēslojuma sastāvā, un iegūstot labāko izejmateriālu proporciju par izdevīgāko cenu.
Aizpildiet formu, lai saņemtu informāciju par pieteikšanos
DEMOLA Latvia tiek atbalstīts ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 "RTU inovāciju granti studentiem" ietvaros.