Atvērta pieteikšanās 10 uzņēmumiem un organizācijām 2021. gada rudens sezonai!

DEMOLA Latvia ir Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes inovāciju atbalsta programma, kas tiek īstenota ar ERAF atbalstu. Programmas ietvaros uzņēmumu ideju vai problēmsituāciju risināšanai tiek piesaistīta 5 talantīgu studentu komanda, lai 3 mēnešu laikā pēc īpaši izstrādātas dizaina domāšanas programmas nonāktu pie risinājuma.

Laiks līdz pieteikšanās beigām
dienas
stundas
minūtes
sekundes
RTU zinātņu prorektora uzaicinājums uzņēmumiem
Kas ir DEMOLA?
Problēmsituācija
Uzņēmums vai organizācija iesniedz problēmsituāciju studentu komandai risināšanai. Demola organizē informatīvu pasākumu, sniedzot palīdzību problēmsituāciju virziena un satura izstrādē.
5 studentu komanda
Īpaši atlasīta starpdisciplināra studentu komanda no dažādām Latvijas augstskolām. Uz vietu komandā vidēji pretendē 5 studenti. Vismaz viens students komandā ir no ārzemēm, tādēļ visa programma norisinās angļu valodā.
12 nedēļu intensīvs process
Uz dizaina domāšanas metodēm balstīta pieeja ar aktīvu uzņēmuma līdzdalību un iespēju ietekmēt gala risinājumu. Komanda saņem mentoru, budžetu prototipēšanai un fasilitatora vadību.
Studentu izstrādāts risinājums
Izpētē un validācijā balstīts risinājums uzņēmuma iesniegtajai problēmsituācijai. Komanda prezentē 12 nedēļu laikā sasniegto, kā arī iepazīstina uzņēmumu ar pētījuma gaitu.
Kādi ir ieguvumi no dalības "Demolā"?
1
Iespēja strādāt kopā ar labākajiem Latvijas studentiem inovatīvu projektu ieviešanā - uz vienu vietu pretendē vidēji 5 studenti, un uzņēmumam ir iespēja ietekmēt komandas sastāvu.
2
Iespēja pēc projekta beigām turpināt sadarbību ar labākajiem studentiem. Vērtīga iespēja pozicionēt sevi kā labu darba devēju un uz inovācijām vērstu uzņēmumu.
3
Uzņēmuma 5 studentu komanda saņem ERAF finansētu stipendiju līdz 4000€ apmērā (t.i. 200€/mēnesī studentam, 228€/doktorantam)
4
Katrai komandai ir līdz 2598€ budžets ideju
validēšanai/prototipēšanai
ERAF projekta ietvaros, kas ir vērtīgs instruments idejas attīstībai.
5
Komanda saņem pieredzējušu fasilitatoru atbalstu, mentoru un ekspertu konsultācijas, kā arī praksē pārbaudītu un efektīvu 12 nedēļu Demolas aktivitāšu programmu.
Daži no 55 sadarbības uzņēmumiem,
kas piedalījušies DEMOLA Latvija iepriekš
DEMOLA sadarbības uzņēmumu
atsauksmes
Kaspars Cikmačs
"Latvenergo" valdes loceklis
"Latvenergo" koncerns sadarbībā ar Latvijas augstskolām regulāri iesaistās izglītību veicināšos projektos. Projektu "Demola Latvia" var uzskatīt par veiksmīgu sadarbības piemēru. Studentiem tas ļauj parādīt savus talantus izaicinājumu risināšanā un gūt jaunas zināšanas. Savukāt, uzņēmumā ieplūst radošas idejas, kas sekmē virzīt un inovēt produktus, ko pieprasa sabiedrības intereses. Lai arī "Demola Latvia" projekts norisinājās koronavīrusa (Covid-19) laikā, "Latvenergo" kopā ar universitāti un studentiem spēja turpināt strādāt un pabeigt projektu. Rekomendējam turpmākajās "Demola Latvia" sezonās iesaistīties arī citiem uzņēmumiem.
Ilona Bukša
mārketinga nodaļas vadītāja uzņēmumā "Forevers"
Kā mūs redz jaunieši? Ko vēlas pirkt? Kādam jāizskatās produktam? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem kopīgi spriedām. Tieši millenials skatījums uz problēmām un biznesu kopumā ir galvenā vērtība, kuru ieguvām, iesaistoties "Demola Latvia" projektā
Jana Palavinska
AS "Conexus Baltic Grid" informācijas tehnoloģijas attīstības daļas IT projektu vadītāja
Projektā "Demola Latvia" saskatījām iespēju piesaistīt jaunus speciālistus, kuri ir atvērti radošām idejām, nebaidās no izaicinājumiem un ir gatavi uzdoto uzdevumu skatīt no dažādiem rakursiem. Projekta dalībnieki AS «Conexus Baltic Grid» speciālistus patīkami pārsteidza ar komunikācijas spējām un izpratni par uzdevumu. Rezultāts priecē – esam nonākuši pie jaunām idejām, to risinājumiem.
Piemēri
Maxima Latvija
Ventspils Nafta Termināls
Uzņēmējs Oskars Priede
T2T
CONEXUS BALTIC GRID
FERTILIZER
GUIs
Uzdevums:
Lai nodrošinātu pastāvīgu preču klāstu veikalu plauktos, ikdienā ir jāveic liela apjoma sākotnējo datu apstrāde un analīze. Dotā darba efektīvai veikšanai bija nepieciešams izstrādāt gala lietotājam "draudzīgu" datu apstrādes instrumentu.

Risinājums:
Tika izstrādāta jauna lietotāja saskarne (GUI) failam, kurā MAXIMA darbinieki veic datu analīzi, kā arī tas tika automatizēts. Tika radīts VBA kods, kurš atjaunina datus excel failā bez lietotāja palīdzības, kā arī tika izveidoti jauni paneļi/lapas, kurās tika apkopota iepriekš izmētātā informācija, un tā tika attēlota pievilcīgākā un interaktīvākā veidā.
Rīks preventīvai naftas produktu smaku izplatības areāla
prognozēšanai
Uzdevums:
Pārpumpējot naftas produktus no vilciena cisternām uz glabāšanas cisternām, apkārtējā teritorijā nonāk šo naftas produktu smaka. Studentu uzdevums bija izstrādāt rīku, kas palīdzētu noteikt vai smaka, kas izdalīsies, nonāks apdzīvotu teritoriju tuvumā vai nē. Uzņēmums šīs pārliešanas darbības vēlētos veikt brīžos, kad atbilstoši laikapstākļiem smaka nevirzās apdzīvotu teritoriju virzienā.

Risinājums:
Tika izveidota WEB aplikācija, kas reālā laikā parāda laikapstākļus VNT teritorijā. Var ievadīt paredzēto darbību un redzēt, kā izplatīsies smaku mākonis, šo darbību veicot tieši šajā laikā.
Nepaliec viens - Kā palīdzēt cilvēkiem 30+ atrast savu "otru pusīti"?
Uzdevums:
Ievērojama daļa sabiedrības vecumā 30+ dzīvo vientulībā, lai arī tas ir pretrunā ar viņu dzīves mērķiem un vēlmēm.
Šie cilvēki gribētu sev dzīves partneri. Daļa ir izmēģinājuši iepazīšanās platformu iespējas, bet atzīst tās par neefektīvām. Komandas uzdevums bija izpētīt tirgu un izveidot savešanas platformas prototipu minimālā produkta līmenī.

Risinājums:
Tika izveidots zīmols Zephira, mājaslapa un mobilā aplikācija kā jauns iepazīšanās risinājums, un reklāmas kampaņas rezultātā pieastīti aptuveni 100 interesenti, kas vēlas izmantot šo risinājumu.
Stay With Us
Uzdevums:
Uzņēmumā pieaug darbinieku rotācija, kā arī eksistē gari atlases procesi. Bez ilgstoša klātienes kontakta ar darbinieku lielā organizācijā ir grūti prognozēt šī darbinieka izvēli doties uz citu darba vietu. Kā varētu prognozēt šādus notikumus, lai proaktīvi noturētu esošos darbiniekus uzņēmumā?

Risinājums:
Studentu komanda izstrādāja intervijas dažādiem līmeņiem, kā arī izveidoja divpakāpju darbinieku novērtējuma anketas jaunajiem un esošajiem darbiniekiem ar koeficientiem, lai paredzētu un noteiktu konkrēto situāciju un uzlabojamos aspektus.
Gāzes patēriņa prognozēšana Latvijā
Uzdevums:
Gāzes patēriņu ietekmē dažādi faktori (ārgaisa temperatūra, gāzes patēriņa struktūras, ieejas un izejas punktu attiecība utml.). No tā, kāds būs prognozētais dabasgāzes pieprasījums tuvākajā nākotnē, iespējams aprēķināt gāzes avotu pietiekamība katrai dienai. Līdzšinējā metode sniedz nepietiekami augstu precizitāti prognozētās dabasgāzes pieprasījuma aprēķinam Latvijā nākamo 14 dienu periodam.

Risinājums:
Izpētītas iespējas, situācija un ietekmējošie faktori. Izstrādāts unikāls excel fails gāzes patēriņa prognozēšanai.
Koku pelnu minerālmēslu izveide un granulēšana
Uzdevums:
Studentu komandas uzdevums bija radīt jaunu produktu - organisko minerālmēslojumu, kura pamatā izmantoti koku pelni.

Risinājums:
Tika izveidots rīks, kas ļauj aprēķināt minerālmēslojuma sastāvdaļu un piedevu masu, kā arī minerālmēslojuma pašizmaksas, ņemot vērā vēlamās ķīmisko elementu proporcijas dažādiem augiem, izejmateriālu cenas, ES regulētos smago metālu ierobežojumus minerālmēslojuma sastāvā, un iegūstot labāko izejmateriālu proporciju par izdevīgāko cenu.
Dalības maksa
Produkta izstrādes uzdevums
Dalības maksa: 1500€
✅ Starpdisciplināra un starptautiska komanda no 5 studentiem (atlase no 15 Latvijas augstskolām)
✅ Līdz 2596€ komandas budžets prototipēšanai
✅ 1 komandas fasilitators no Demola vadības
✅ Dalība 12 nedēļu programmā
✅ REZULTĀTS: izstrādāts produkta prototips/minimālais dzīvotspējīgais produkts
✅ Uzņēmumam ir iespēja ietekmēt komandas gala sastāvu, izvēloties sev vēlamos kandidātus, pēc konsultācijas ar komandas koordinatoru.
✅ Komandu darbā tiek sagatavots produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma izstrādes konceptuālais projekts vai prototips, ko uzņēmējs var ieviest ražošanā vai kā pakalpojumu piedāvāt klientiem vai citādi attīstīt, balstoties biznesa vajadzībās.

Pēc studentu gala rezultātu izstrādes un prezentācijas uzņēmums vai organizācija pieņem lēmumu, vai vēlas iegādāties studentu radīto risinājumu. Licences maksa 1000, 1500 vai 2000€.
Izpētes/pētniecības uzdevums
Dalības maksa: 750€
✅ Starpdisciplināra un starptautiska komanda no 5 studentiem (atlase no 15 Latvijas augstskolām)
✅ Līdz 1200€ komandas budžets prototipēšanai/validēšanai
✅ 1 komandas fasilitators no Demola vadības
✅ Dalība 12 nedēļu programmā
✅ REZULTĀTS: izstrādāts uz izpēti balstīts piedāvājums/dokuments/pētījums
✅ Uzņēmumam vai organizācijai ir iespēja ietekmēt komandas gala sastāvu, izvēloties sev vēlamos kandidātus, pēc konsultācijas ar komandas koordinatoru.
✅ Projektus, kuru rezultāts ir balstīts pētījumā un nākotnes tendenču un scenāriju prognozēšanā, sadarbības partneris var tālāk izmantot, inicializējot jaunus pakalpojumus, projektus, iniciatīvas un aktivitātes, kam ir potenciāla ietekme plašākā, ne tikai konkrēta biznesa mērogā.

Pēc studentu gala rezultātu izstrādes un prezentācijas uzņēmums vai organizācija pieņem lēmumu, vai vēlas iegādāties studentu radīto risinājumu. Licences maksa 500, 700 vai 1000€.
DEMOLA Latvija komanda
DEMOLA Latvija komandā darbojas gudri un talantīgi nozares profesionāļi, lai sadarbības uzņēmumi sastaptu jauniešus ar lieliskām idejām, talantu un ambīcijām konkrēto problēmsituāciju risināšanai. Savukārt jauniešiem tā ir iespēja piedalīties profesionālā izaicinājumā un iegūt pieredzi darbā ar Latvijas veiksmīgajiem uzņēmumiem, organizācijām vai uzņēmējiem.
Signe Adamoviča
Coordinator / Facilitator / Workshop lead
Toms Mūrnieks
Facilitator / Technical expert
Kārlis Kivlenieks
Project Facilitator
Mikus Losāns
Facilitator / Student recruitment lead
Gundars Miezītis
Facilitator / Prototyping lead
Amanda Brizga
Project Facilitator
Līva Stūrmane
Facilitator / Partner relationships lead
Kristīne Šteinerte
Project manager of RTU Inovāciju granti studentiem
Laiks līdz pieteikšanās beigām
Dienas
Stundas
Minūtes
Sekundes
Programmā tiek apstiprināti tikai 10 uzņēmumi,
nepalaidiet garām savu iespēju!
Aizpildiet formu, lai saņemtu informāciju
par pieteikšanos
Ar kādu problēmjautājumu/uzdevumu vēlaties pieteikties Demolā?
Ja jau ir idejas - kādu uzdevumu varētu iesniegt Demolā?
DEMOLA Latvia tiek atbalstīts ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 "RTU inovāciju granti studentiem" ietvaros.