Prakse Studentiem

Prakse ir neatņemama sastāvdaļa katram studentam viņa studiju dzīvē neatkarīgi no tā, vai prakse tiek veikta vietējā uzņēmumā vai dodoties uz ārzemēm Erasmus+ programmas ietvaros.
Protams, katrs students vēlas iegūt sev labāko pieredzi, tāpēc nepārtraukti tiek meklētas atbilstošas praktizēšanās iespējas.

Ir jāsaprot, ka ne visas prakses ir apmaksātas. Ļoti bieži uzņēmumi nevēlas apmaksāt praksi, jo uzskata, ka praktikantam nav pietiekošas pieredzes un padarītais nav tādā apjomā, lai par to atalgotu.

Līdz ar to ir iespēja pieteikties dažādos projektos, kuros tiek piedāvātas stipendijas prakses laikā.

Apskatīsim dažādas prakses iespējas – gan apmaksātas, gan neapmaksātas, lai varat izvēlēties sev piemērotāko un varbūt izaicināt sevi uz ko jaunu!

DEMOLA Latvia

DEMOLA Latvijā ir salīdzinoši jauna iespēja studentiem, kuri meklē tieši apmaksātas prakses iespējas. Bet, jāsaka, ka šī nebūs "ierastā prakse", uz kuru jādodas kā uz darbu, tomēr tas nenozīmē, ka to nevar asociēt ar praksi.

Ar ko tad atšķiras DEMOLA no ierastās prakses? Ar to, ka studenti, kuri piesakāss un tiek uzņemti šajā projektā, strādā kopā komandās pie reāla nozares projekta.

Procesa laikā ir iespēja uzzināt par klientu vajadzībām, problēmu definēšanu un attīstīt prezentācijas un prototipu veidošanas prasmes.

Īsāk sakot, tiek dots uzdevums atrast jaunas idejas vai risināt kāda uzņēmuma problēmas, kuras uzņēmumam nepietiek laika risināt vai ar kurām uzņēmums nespēj tikt galā.

Studentiem ir iespēja saņemt stipendiju 4 mēnešu garumā, kas ir 200 EUR mēnesī.

Ja students ir spējis sevi pierādīt prakses laikā, pēc projekta noslēguma ir liela iespēja iegūt patstāvīgu darbu konkrētajā uzņēmumā.

Vairāk par DEMOLA projektu studentiem lasi šeit - https://demola.lv/studentiem
Studentu Nodarbināšana
Daudz studenti, kuri meklē praksi, uzskata, ka uz viņiem neattiecas visas tās pašas likumiskās prasības, kas uz citiem nodarbinātajiem.

Vienmēr jāatceras tas, ka, ja tiek strādāts praksē, tad ir nepieciešams trīspusējs darba līgums.

Studenti arī jautā, vai praktikants drīkst strādāt algotu darbu? Ja praktikants uzņēmumā veic mācību praksi, tas neizslēdz darba attiecību nodibināšanu starp uzņēmumu un praktikantu. Proti, Darba likuma 44.panta 1.daļas 8.punktā paredzēts, ka par profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamā darbu, ja tas saistīts ar sagatavošanos darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā, darba līgums var tikt noslēgts uz noteiktu laiku.
Erasmus+
Šī, visticamāk, ir tā prakses iespēja, pēc kuras tīko gandrīz katrs students. Erasmus+ programma piedāvā studentiem doties praksē uz ārzemēm. Un labākais ir tas, ka iespēju var izmantot arī tie, kuri nesen ir pabeiguši studijas, ieguvuši bakalaura, maģistra vai doktora grādu.

Piedaloties Erasmus+ praksē ārzemēs, ir iespēja attīstīt ne tikai svešvalodas zināšanas, komunikācijas iemaņas un iepazīt jaunu kultūru, bet arī iegūt izpratni par uzņēmējdarbību un prasmes, ko augstu novērtē darba devēji.

Ilgums

Protams, kā ierasts, šajā pasaulē nekas nav mūžīgs. Tāpat arī Erasmus+ prakse. Tādēļ svarīgi ir noskaidrot, kāds ir tās ilgums.

Prakse nedrīkst būt īsāka par 2 mēnešiem, bet nedrīkst arī pārsniegt 12 mēnešu garumu.
Šajā praksē varat doties vairākas reizes gadā gan kā students, gan kā praktikants, bet kopējais ārzemēs pavadītais laiks nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienā studiju ciklā.

Viena lieta gan jāpiemin, ka ja studijām ir tikai viens cikls, kā tas ir medicīnā vai arhitektūrā, jūs varat pavadīt ārzemēs no 2 līdz pat 24 mēnešiem.

Kā iepriekš tika minēts, varat doties praksē arī tad, ja tikko esat beidzis augstskolu, bet tad jāatceras, ka mobilitātei ir jāpiesakās, kamēr esat reģistrēts augstākās izglītības iestādē.

Vairāk informācijas šajā vietnē - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_lv
Prakses Atskaite
Nedrīkst aizmirst arī par prakses atskaiti. Prakses atskaite tiek izstrādāta prakses perioda laikā un iesniegta rakstiski atbilstoši tās saturam un noformējumam izvirzītajām prasībām.

Studentam, rakstot prakses atskaiti, jāprot šādas lietas:

 • Vērtēt ekonomisko darbību un attīstības rādītājus;
 • Novērtēt problemātikas;
 • Apkopot un analizēt atsevišķu uzņēmumu un tā organizāciju;
 • Pielietot prasmes datu apkopošanā, jāspēj apkopot statistikas datus par uzņēmumu, veidojot pārskatus par konkrētiem laika periodiem;
 • Novērtēt iestādes struktūru un darba organizāciju.
Ne vienmēr, bet diezgan izplatīti prakses laikā studenti vienojas ar prakses iestādes vadītāju par kādas konkrētas problēmas risināšanu līdzīgi kā DEMOLA projektā. Rakstot prakses atskaiti, par problēmu nedrīkst aizmirst un tā ir jāpiemin atskaitē.


Būtiskākās lietas, kuras ietekmē prakses atskaites gala vērtējumu:

 • Konkrētas aktuālas problēmas patstāvīgi veikts pētījums;
 • Atspoguļota attiecīgās speciālās literatūras pārzināšanas prasme;
 • Atspoguļota prasme apkopot un analizēt informāciju, lietojot datu apstrādes metodes;
 • Pētījuma gaitas un rezultātu precīzs, skaidrs un loģisks izklāsts;
 • Prasme radoši strādāt, izstrādājot priekšlikumus problēmas risināšanai;
 • Noformējums atbilstoši metodiskajos norādījumos izklāstītajiem noteikumiem.
Der zināt, ka jebkura augstāk minēto prasību pavirša realizācija var radīt negatīvas sekas. Prakses vadītājs var būt neapmierināts ar darba izpildi, līdz ar to var tikt pieņemts lēmums, ka studentam ir liegts aizstāvēt savu prakses darbu komisijas priekšā.

Ir dzirdēti daudzi gadījumi, kad students izvēlas praksi veikt kāda radinieka, paziņas vai drauga uzņēmumā. Šādos gadījumos ir iespēja, ka prakse realitātē nav tikusi veikta, bet tikai iesniegta prakses atskaite un nepieciešamie dokumenti, lai tā tiktu ieskaitīta.

Tas ne tikai var studentam radīt lielas problēmas, bet arī var rasties pieredzes un praktisko zināšanu nepilnības.

Vai tomēr labāk neiziet praksi, lai iemācītos ko jaunu un noderīgu nākotnei?
Vietas, Kur Atrast Praksi
Protams, iesakām izmēģināt savus spēkus DEMOLA projektā, kurā iespējams saņemt stipendiju, bet, ja tomēr tas nav priekš tevis, tad zemāk ir pāris vietas, kur ir iespējam meklēt praksi.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes mājas lapa - https://www.bvef.lu.lv/studijas/studentiem/prakse-un-darbs/

Viena no populārākajām vietām, kur meklēt praksi ir - http://www.prakse.lv/

Iespējams, kādam ir vēlme iegūt praksi Valsts ieņēmumu dienestā, tāpēc droši var aplūkot tur sniegto piedāvājumu - https://www.vid.gov.lv/lv/macibu-prakse-vid