Kas Ir Inovācija Un Kā To Ieviest Uzņēmumā?

Nereti, dzirdot vārdu "inovācija", daudzi to saista ar kaut ko jaunu vai kādu procesu, kurā tiek ieviests jauninājums mūsu dzīvēs vai uzņēmumos.

Pareizi jau ir, tas ir kaut kas jauns, nebijis, bet, protams, kā jau visiem vārdiem, tam ir arī sava definīcija.
Un definīcija skan šādi: "Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā."

Pasaulē pastāv vairākas termina „inovācija" definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena kopīga iezīme, kas apliecina, ka inovācija ir process.

Kā jau vienmēr "kaut kas jauns" tiek iedalīts dažādās apakšdefinīcijās un punktos:

  • Produkta inovācija. Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē būtiskus uzlabojumus tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības.
  • Procesa inovācija. Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, iekārtās un/vai programmatūrā.
  • Mārketinga inovācija. Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā.
  • Organizatoriskā inovācija. Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas metodes uzņēmuma uzņēmējdarbības praksē, darba vietu organizāciju vai ārējās attiecības.

Kā Ieviest Inovāciju Savā Uzņēmumā?

Uz šo jautājumu nekad nebūs konkrētas atbildes un soļu, kā to izdarīt.

Protams, ir ieteikumi un dažādi padomi, kā to darīt, ko izvērtēt, ko meklēt, lai tas notiktu un atklātu jaunas iespējas.
Lai veiksmīgi ieviestu jauninājumus, ir precīzi jāzina, kas padara inovatīvu organizāciju, kā arī tas, kā jauninājums veicinās organizācijas izaugsmi.

Nedrīkst aizmirst, ka, ieviešot inovāciju savā uzņēmumā, tai būs nepieciešamas investīcijas.
Ar vārdu "investīcija" nav domāta tikai finansiālā puse, bet arī darba spēks. Uzņēmumā esošie darbinieki turpinās strādāt pie esošajiem darbiem un būs nepieciešams papildus darba spēks, lai ieviestu jauninājumus.

Tāpēc viens no projektiem, kur iegūt darba spēku, nesaistot to ar saviem esošajiem darbiniekiem, ir DEMOLA Latvia projekts.
DEMOLA Latvia
Piedaloties DEMOLA, uzņēmumi strādā kopā ar vislabākajiem studentiem no dažādām Latvijas augstskolām. Kopā ar studentiem DEMOLA palīdz uzņēmumiem radīt nākotnes risinājumus - inovācijas.

Vairāk par to, kas ir DEMOLA un kā pieteikties, lasi šeit - https://demola.lv/demola-latvia

Līdz šim DEMOLA projektos 554 studenti ir palīdzējuši 108 uzņēmumiem risināt dažādas problēmsituācijas un rast jaunas idejas / inovācijas savos uzņēmumos.

Piemēram, Maxima Latvia, Ventspils nafta termināls, T2T un Fertilizer ir daži no uzņēmumiem, kuri ar DEMOLA palīdzību ir radījuši ko jaunu.

Uzņēmumu nosaukumi runā paši par sevi – kāpēc gan tev ar savu uzņēmumu vajadzētu laist garām šādu iespēju?
Citi Padomi, Kā Ieviest Inovāciju
Inovāciju savā uzņēmumā vari ieviest, ne tikai piedaloties dažādos projektos kā DEMOLA, bet arī iekšēji.

Šeit būs daži padomi, par ko padomāt un kā virzīties uz priekšu:

  • Dod saviem darbiniekiem "brīvību" - Darba devēji, kuri ikdienā uzspiež savus noteikumus darbiniekiem un neļauj izpausties, ļoti ietekmē savu darbinieku kreativitāti. Kā angļu valodā saka "let them think outside the box" - "ļaujiet domāt ārpus kastes". Ja ierobežojat darbiniekus, viņi nespēs rast jaunas idejas. Inovatīvs uzņēmums vienmēr uzklausa savus darbiniekus un viņu idejas. Jā, arī apkopēja idejas, kuram ikdienā nav saskarsmes ar uzņēmuma projektiem;
  • Resursi darbiniekiem - Dod resursus saviem darbiniekiem, lai īstenotu savas idejas. Bez pareizajiem resursiem pat labākās idejas netiks piepildītas un paliks tikai idejas;

Meklē idejas - Izvērtē savus konkurentus, sadarbības partnerus un citus uzņēmumus, kuriem ir kāda saistība ar Tavu uzņēmumu. Uzņēmumi var būt valsts un starptautiskā līmenī. Nereti jaunas idejas rodas no problēmām, kuras tiek definētas ārpus sava ierastā lauciņa. Kā, piemēram, pašapkalpošanās kases. Inovācija radās, risinot garo rindu un nepietiekama darbaspēka problēmu. Līdz ar to tika izveidota tāda inovācija kā pašapkalpošanās kases.
Inovācijas Piemēri
Kā jau iepriekšējā sadaļā tika minēts, viena no inovācijām ir pašapkalpošanās kases, kas bija milzīga inovācija visā pasaulē, un gandrīz neviens mūsdienu pārtikas veikals vairs nav iedomājas bez šīm kasēm.

To pašu varētu teikt par Uber un Bolt aplikācijām, kuras ir izmainījušas visu taksometru nišu. Ērtāka transporta izsaukšana, izdevīgāka apmaksa un vēl dažādi citi ieguvumi.

Bet apskatīsim inovācijas Latvijā, kuras ir radušās ar DEMOLA Latvia palīdzību.

Iespējams, Tev šo lasot, radīsies dažādas idejas savam uzņēmumam.
Ventspils Nafta Termināls
Sākotnēji problēma bija naftas smaka, kura izdalījās brīžos, kad nafta tika pārpumpēta no vilciena cisternām uz glabāšanas cisternām.

Studentu uzdevums bija izstrādāt risinājumu, kas sptus noteikt, vai smaka izplatīsies apdzīvotu teritoriju virzienā vai nē.

VNT tika pie lieliska risinājuma. Tika izstrādāta WEB aplikācija, kas reālā laikā parāda laikapstākļus VNT teritorijā. Līdz ar to ir iespējams redzēt, kā un kur izplatās smaka. Pēc novērojumiem var laicīgi veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu smakas izplatīšanos apdzīvotās vietās.
T2T
T2T ir Latvijas integrēto informācijas tehnoloģiju risinājumu un pakalpojumu sniedzējs. Tā kapitāldaļu turētājs ir Igaunijas uzņēmums Helmes. Uzņēmums ir dibināts 1991.gadā.

Problēmas cēlonis bija ilgstoša klātienes kontakta neesamība ar darbiniekiem, kas lielā organizācijā izraisīja grūtību prognozēt darbinieku izvēli doties uz citu darba vietu. Bija nepieciešams risinājums - jauna inovācija -, lai prognozētu šādus notikumus un proaktīvi noturētu esošos darbiniekus uzņēmumā.

Ar DEMOLA palīdzību tika rasts risinājums. Studentu komanda izstrādāja intervijas dažādiem līmeņiem, kā arī izveidoja divpakāpju darbinieku novērtējuma anketas jaunajiem un esošajiem darbiniekiem ar koeficientiem, lai paredzētu un noteiktu konkrētu situāciju un uzlabojamos aspektus.

Jauna inovācija, ar kuras palīdzību ir iespējams noteikt, vai cilvēks vēlas palikt darbā vai taisās to pamest.

Attiecīgi ir iespējams veikt proaktīvas darbības, lai noturētu darbinieku savā uzņēmumā un spētu sniegt dažādas attīstības iespējas, kuras palīdzēs ne tikai darbiniekam, bet arī uzņēmumam paturēt labu darbinieku savā uzņēmumā.