ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM DAŽĀDĀS SITUĀCIJĀS

Būt par uzņēmēju nav viegli. Nākas saskarties ar dažādām izaicinošām situācijām, kuras var ietekmēt jūsu uzņēmumu un idejas gan labā, gan sliktā veidā.

Tādēļ uzņēmējiem tiek piedāvāti dažādi atbalsta veidi un projekti, tostarp DEMOLA Latvia, kurā piedaloties uzņēmumam ir iespēja rast risinājumu dažādām problēmsituācijām.

Apskatīsim dažas lietas, kuras var jums kā uzņēmējiem palīdzēt dažādās dzīves situācijās.

Demola Latvia Atbalsts Uzņēmējiem

Visiem uzņēmējiem ir iespēja pieteikties DEMOLA Latvia, lai programmas ietvaros risinātu dažādas problēmsituācijas, kuras radušās uzņēmumam.

Apvienojot dažādu augstskolu studentus, akadēmisko un zinātnisko personālu un nozaru uzņēmumus, tiek izstrādāti inovatīvi risinājumu koncepti uzņēmumu definētām idejām / problēmjautājumiem. Problēmu risināšanai tiek izveidotas starpdisciplināras un starpkulturālas studentu komandas, kurās iesaistīti dažādu jomu jaunie speciālisti, lai jau studiju laikā viņi gūtu pieredzi, veidot sadarbību ar industrijas pārstāvjiem.

Šis nav standarta atbalsts uzņēmējiem, kā citi, kuros ir iespēja iegūt finansējumu, bet gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem šī ir lieliska iespēja attīstīties un virzīties uz priekšu ar mazākiem izdevumiem.

Ja uzņēmumam patīk risinājums un kāds students ir īpaši izcēlies, ir iespēja viņu nolīgt kā darbinieku un turpināt veiksmīgo sadarbību, kura radusies DEMOLA Latvia laikā.
COVID-19 Atbalsts
Lai arī Ministru kabinets 1. aprīlī pieņēma lēmumu ārkārtējo situāciju pēc 6. aprīļa neturpināt, valstī joprojām ir saglabāti drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, un līdz ar to tiek turpināti arī atbalsta pasākumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Par nomas maksu

Zemāk redzamajā attēlā ir iespēja uzzināt kāds ir atbalsts, ja COVID-19 dēļ ir jākavē maksājumi par nomu.
Kredītu brīvdienu garantijas atbalsts

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, tiek piedāvāta kredīta garantija, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu.

Šo atbalstu piedāvā Altum.lv

Kam ir pieejams šis atbalsts:
 • Saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniekiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarei;
 • Uz atbalstu var pretendēt MVU un lielie uzņēmumi

Noteikumi, lai iegūtu atbalstu uzņēmējiem no Altum kredītu maksājumiem:
 • Nedrīkst pārsniegt 50% no finanšu pakalpojuma summas;
 • Termiņš līdz 6 gadiem līzinga un investīciju aizdevuma finanšu pakalpojumiem, savukārt līdz 3 gadiem - apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem.
Citi COVID-19 atbalsti

Valsts un ES piedāvā ne tikai nomas maksas atbalstu, bet dažādus citus pabalstus un atbalstus.

Kā piemēram, nodokļu samaksas termiņi, atbalsts darba devējiem un darba ņēmējiem, dažādas subsīdijas apgrozāmiem līdzekļiem un daudz kas cits.

Vairāk par atbalstu no valsts, apgrozāmajiem līdzekļiem un citām lietām atradīsiet šeit - https://www.fm.gov.lv/lv/atbalsts-uznemejiem
Dažādi Eiropas Projekti - Atbalsti
Ne tikai valsts palīdz uzņēmējiem, bet arī Eiropas Savienība. Ir iespējams pieteikties dažādiem projektiem, kur gan saņemt atpakaļ naudu par padarīto, gan arī saņemt finansējumus dažādām idejām.
Finanšu atbalsts

Finanšu atbalsts uzņēmējiem ir pieejams dažādu Eiropas Savienības (ES) fondu programmu un citu finanšu instrumentu veidā. Atbalsta nosacījumus administrē vairākas ministrijas:

 • Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ir atbildīgi par atbalstu lauksaimniekiem un gala finansējuma sadali;
 • Atbalsts kurš saistīts ar pārrobežu sadarbību ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā;
 • Lielāko daļu ES fondu atbalsta daļu uzņēmējdarbībai pārvalda Ekonomikas ministrija.
Vairāk informāciju par ES fondu programmām un atbalstiem atradīsiet šādās vietnēs - http://www.esfondi.lv.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) veicina uzņēmējdarbību, sniedzot finansiālu palīdzību un pakalpojumus biznesa atbalstīšanai. Īpašu atbalstu sniedz grupām, kas pārstāvētas nepietiekami vai ir salīdzinoši nelabvēlīgākā situācijā, piemēram, uzņēmējas un invalīdi.
Grantu Programma "Atspēriens"
Grantu programma "Atspēriens" tiek īstenota jau kopš 2009.gada.

Šīs programmas mērķis ir popularizēt un atbalstīt jaunos uzņēmējus. Tiesa gan, saņemot grantu no šīs programmas, tas ir jāizlieto Rīgas administratīvajā teritorijā. Bet programmai var pieteikties jebkurš radošs un inovatīvs uzņēmums no Latvijas, neskatoties uz to, vai tas ir vai nav reģistrēts Rīgā.

Diemžēl jāsaka, ka šajā programmā nevar pieteikties uzņēmumi, kuri ir vecāki par 5 gadiem. Tātad jebkurš uzņēmums, kurš NAV vecāks par 5 gadiem, ir laipni aicināts pieteikties.

Maksimālā granta summa, ko var saņemt projekta iesniedzējs, ir 25 000 EUR ar atbalsta intensitāti 100% apmērā (atbalstāmajām izmaksām).

Kopš 2009.gada „Atspērienam" pieteikušies vairāk nekā 1700 dalībnieki, no kuriem 160 saņēmuši atbalstu.
Rīgas Drosmes Grants
Jāsaka, ka 2021.gadā programma netiks turpināta, bet ir vērts sekot līdzi, kad tā atkal tiks atsākta.

Programmas mērķi ir:
 • iedrošināt iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību;
 • popularizēt uzņēmējdarbības ideju un garu iedzīvotāju vidū;
 • veicināt uzņēmējdarbību un tās attīstību Rīgā;
 • nodrošināt tehnoloģisko un inovatīvu biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • motivēt inovatīvu biznesa ideju autorus, pilnveidot idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos.
Atbalsta programma piedāvā gudrās naudas atbalstu, piešķirot katram no 25 programmas laureātiem finansējumu 2000 EUR apmērā un nodrošinot sadarbību ar kādu no septiņiem Rīgā esošajiem augstskolu biznesa inkubatoriem.

Kopš 2018. gada, kad programmu sāka īstenot, "Rīgas drosmes granta" atbalstu saņēmuši 48 jaunie uzņēmēji.
Atbalsts eksportētājiem
Nereti notiek tā, ka ārvalstu uzņēmēji kavē maksājumus vai atsakās tos maksāt pavisam. Šādas situācijas cēloņi parasti ir neapmierinātība ar produktu / pakalpojumu vai maksātnespēja.

Tādā gadījumā palīgā var nākt Altum.

Starp citu, interesants fakts - 50% bezcerīgo parādu uzņēmumu bilancēs veido tieši ilgtermiņa sadarbības partneri.

Ko dara šī atbalsta iespēja:
 • Sedz pircēja un politiskos riskus;
 • Sedz pircēja saistību garantētāja riskus - cita uzņēmuma vai pircēja bankas riskus;
 • Kalpo kā nodrošinājums faktoringa vai cita apgrozāmo līdzekļu finansējuma saistībām savā bankā.
Vairāk informācijas atradīsiet Altum mājas lapā www.altum.lv.